Harfa

  • je nástroj andělský a královský, její vznik je opředen mnoha mýty a legendami a její ušlechtilé obrysy jsou znakem a symbolem hudby a poezie.
  • je jedním z nejstarších hudebních nástrojů, její historie sahá až do starého Egypta a ve svém vývoji prošla mnoha různými podobami.
  • je nejen ozdobou každého většího orchestru, ale žije dodnes v lidové hudbě v mnoha zemích a v současném hudebním světě má své nenahraditelné místo.

Historie harf

Harfa je jedním z nejstarších strunných nástrojů vůbec. Její tvar povstal nejspíše z luku. Nejstarší vyobrazení pocházejí ze 3. tisíciletí př.Kr. Nejstarší harfy neměly opěrný sloupek a jejich tón nebyl zvučný. Na sever se dostala zásluhou Keltů, kteří ji poznali na Balkáně.HarfaZe Skotska a Irska, kde na harfu hráli keltští bardové, se pak rozšířila po ostatní Evropě. Mezi 12. až 14. století byla oblíbeným nástrojem trubadúrů a minesangrů. Harfy se tehdy stavěly v různých velikostech. Od malých ručních harf až po nástroje s výškou okolo dvou metrů. V době renesance a baroka byla vytlačena především loutnou, ale zájem o ni se znovu objevil v době rokoka a trvá dodnes.

Uplatnění v hudbě bylo omezeno diatonickým laděním harfy. Proto byly konstruovány i harfy chromatické, se dvěma řadami strun. Jedna řada strun byla laděna diatonicky a druhá, křížem vedená k první laděna o půltón výše. V 17. století byla vynalezena harfa háčková, u které bylo možné přeladit libovolnou strunu háčkem na krku nástroje. Avšak teprve vynálezem pedálové harfy v 18.stol.se harfa stává plnohodnotným nástrojem. Na tomto patentu Francouze Sébastiena Érarda (1725 – 1831) se podílel také český harfový virtuoz a skladatel žijící v Paříži Jan Křtitel Krumpholz (1742 – 1790). Tohoto typu harfy se používá – s malými změnami v mechanismu – dosud. Současné koncertní harfy jsou dvouzářezové se sedmi pedály, z nichž každý ovládá jeden tón v celém rozsahu. Jsou laděny v Ces Dur, první poloha sešlápnutého pedálu zvýší ladění daného tónu o půltón, druhá poloha pedálu zvýší o další půltón. Pro snadnou orientaci jsou struny Ces červené a struny Fes modré. Celková výška současné koncertní harfy bývá přes 170cm.

Koncertní harfy Horngacher (dříve Obermayer) se více než 80 let vyrábějí v pěkném bavorském městečku Starnberg u Mnichova.Firma, založená roku 1925 Josephem Obermayerem, kterou převzal Maximilian Horngacher v roce 1966, pokračuje pod vedením Klause Horngachera. Každý nástroj z této dílny je jedinečná ruční práce vysoké kvality a nezaměnitelného zvuku. Na harfy zn. Horngacher se hraje v předních orchestrech po celém světě (např. New York Philharmonic, La Scala Milano, Philharmonic Orchestra Osaka, Australian Radio Orchestra, Bolshoi Teatr Moskva) Spolupráce s Národním divadlem v Praze trvá již od roku 1981.